Republika e Kosoves

Rahovec

DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE PËRKUJDESJE SOCIALE BËN FTESË PUBLIKE

2022/09/06 - 3:54

Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Pacientëve

Ftesën mund ta gjeni në këtë link:

Ftesë Publike nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale për Këshillin e Pacientëve

Aplikacioni