Republika e Kosoves

Rahovec

DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE PËRKUJDESJE SOCIALE JU NJOFTON PER SHTYERJEN E AFATIT TE APLIKIMIT PER PERZGJEDHJEN E ANETARVE TE KESHILLIT TE PACIENTEVE

2022/09/22 - 1:39

Ju njoftojm se eshte bere shtyerja e afatit  per aplikim deri me date 30.09.2022

Ftese Publike

Aplikacioni