Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

FTESË PËR MEDIA

2022/11/18 - 3:54

Nga komuna e Rahovecit për përcjelljen e aktivitetit: PROMOVIMI I HARTËS DIGJITALE TURISTIKE DHE TË TRASHËGIMISË KULTURORE NË RAHOVEC

Të nderuar redaktorë, gazetarë dhe media, ftoheni të merrni pjesë në përcjelljen e këtij aktiviteti.

Promovimi mbahet më: 23 nëntor 2022

Me fillim në orën 10:00

Vendi: Salla e Kuvendit Komunal-Rahovec