Republika e Kosoves

Rahovec

Gjendja e rrugëve për momentin në komunën e Rahovecit është stabile

2019/01/09 - 11:34

Gjendja e rrugëve për momentin në komunën e Rahovecit është stabile, rrugët primare dhe sekondare janë të kalueshme, kompanitë e kontraktuara nga komuna janë në terren vazhdimisht duke pastruar.
Luten të gjithë qytetarët që të keni kujdes gjatë vozitjes, përshtatni shpejtësinë e veturës me kushtet e rrugës.
Numri kontaktues për të gjithë qytetarët e komunës së Rahovecit nëse kanë vështirësi gjatë lëvizjeve 045-488-813.