Republika e Kosoves

Rahovec

Hapja dhe pastrimi i përroit Bellaja drejt përfundimit

2023/01/26 - 7:16

Hapja dhe pastrimi i përroit Bellaja drejt përfundimit.
Tani do të vazhdojnë punimet në segmentin e fundit nga magjistralja Prizren – Gjakovë deri te lumi Drini i Bardhë.