Republika e Kosoves

Rahovec

KRYETARI MBAJTI MBLEDHJEN E RADHËS ME DREJTORË TË DREJTORIVE

2023/11/20 - 12:15

Mbledhjet e rregullta janë një mundësi e mirë për diskutimin e sfidave dhe projekteve të reja, ata adresuan çështje të rëndësishme dhe përcaktuan plane të ardhshme për zhvillimin e komunës.
Diskutimet u përqendruan në arritjet e javës së kaluar dhe në projektet që janë në plan për të përmirësuar shërbimet komunale dhe për të ndihmuar qytetarët.
Ky lloj bashkëbisedimi promovon bashkëpunimin dhe ndërveprimin ndërmjet drejtorive, duke ndihmuar në koordinimin e përpjekjeve për të avancuar komunën në tërësi. 📊🏛