Republika e Kosoves

Rahovec

Kryetari Smajl Latifi, nënshkruan urdhëresën për ndalimin e vrasjes, keqtrajtimit dhe organizimin e garave të kundërligjshme të kafshëve

2019/01/08 - 2:27

Kryetari Smajl Latifi, nënshkruan urdhëresën për ndalimin e vrasjes, keqtrajtimit dhe organizimin e garave të kundërligjshme të kafshëve.

Urdhëresa:Urdherese per ndalimin e vrasjes, keqtrajtimit dhe organizimin e garave te kunderligjshme te kafsheve