Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

Njoftim nga Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural për hapjen e sezonit të gjuetisë

2020/11/17 - 3:17

Në këtë vegëz: https://kk.rks-gov.net/rahovec/wp-content/uploads/sites/23/2020/11/Njoftim-nga-Drejtoria-per-Bujqesi-Pylltari-dhe-Zhvillim-Rural-per-hapjen-e-sezonit-te-gjuetise.pdf   , mund të gjeni njoftimin nga Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural për hapjen e sezonit të gjuetisë me të gjitha detajet.

 

Zyra për Informim