Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

Njoftim nga Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural për Shoqatat e Gjahtarëve të Komunës së Rahovecit, për shtyrjen hapjes së sezonës së Gjuetisë për vitin 2021

2021/11/18 - 10:18

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në komunën e Rahovecit, njofton të gjithë Shoqatat e Gjahtarëve të cilat veprojnë në Komunën e Rahovecit, se pas takimit të përbashkët me Inspektorët e Gjuetisë dhe Pylltarisë në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe procesverbalit të lëshuar nga ana tyre, ju njoftojmë se shtyhet hapja e sezonës së Gjuetisë për vitin 2021 deri në njoftimin tjetër.

Njoftimin e plotë mund të gjeni në këtë vegëz: Njoftim DBPZHR