Republika e Kosoves

Rahovec

Njoftim nga Njësia e Personelit për të gjithë të interesuarit se DKA në Rahovec ka hapur konkurs për vende të lira të punës për drejtor/eshë të shkollave

2021/01/12 - 3:12

Njësia e Personelit  njofton të interesuarit se DKA në Rahovec, ka bërë publikimin e konkurseve për vende të lira të punës-drejtor , si në vijim: SHFMU “Deshmoret e Lirisë”, në Pataqan të Ulët; SHFMU  “Hamez Thaq” në Xërxë; SHFMU “Rudolf Walther” në Dejnë; SHFMU “Rilindja” në Çifllak; SHFMU “Nesimi Elshani”, në Nagavc dhe SHMLP “Selajdin Mullaabazi-Mici”, në qytetin e Rahovecit.