Republika e Kosoves

Rahovec

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së parë të Komitetit për Auditim të Brendshëm për vitin2021

2021/04/07 - 11:22

Kryesuesi i Komitetit për Auditim të Brendshëm në Komunën e Rahovecit, Sead Rama ka ftuar anëtarët e këtij Komiteti, që të marrin pjesë në mbledhjen e cila do të mbahet më   13 prill 2021 (e martë) me fillim në orën 14:00, në sallën e Kuvendit Komunal Rahovec.

Për këtë mbledhje kryesuesi, Sead Rama propozuar këtë rend dite:

  1. Shqyrtimi dhe aprovimi i Procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
  2. Shqyrtimi i Raportit vjetorë të Auditimit të Brendshëm për vitin 2020;
  3. Shqyrtimi dhe aprovimi i Draft Statutit të Komitetit të Auditimit të Brendshëm;
  4. Të ndryshme.

 

Rend dite