Republika e Kosoves

Rahovec

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së tretë të Komitetit për Komunitete në komunën e Rahovecit

2020/10/05 - 11:29

Kryesuesi i Komitetit për Komunitete  në komunën e Rahovecit, Bajram Morina, ka ftuar të gjithë anëtarët e këtij komiteti për mbledhjen e tretë të rregullt e cila do të mbahet me 14 tetor 2020, me fillim në orën 10:00, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal të Rahovecit.

Për këtë mbledhje, kryesuesi Morina ka propozuar këtë rend dite:

  1. Aprovimi i procesverbali nga mbledhja e kaluar;
  2. Raportimi i drejtorive komunale për çështjet e komuniteteve,
  3. Zbatimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit të Qeverisë për integrimin e komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptas.
  4. Të ndryshme.

Rend Dite 14.10.2020

Dnevni Red – 14.10.2020

Zyra për Informim