Republika e Kosoves

Rahovec

Njoftim publik për mbajtjen e mbledhjes së nëntë të Komitetit për Politik dhe Financa

2020/09/10 - 2:40

Njoftohen qytetarët e Komunës së Rahovecit se mbledhja e nëntë e Komiteti për Politik dhe Financa, do të mbahet me 18 Shtator 2020 (e premte ), duke filluar në ora 10:00, mbledhja do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit e cila gjendet në objektin e ri të administratës komunale të Rahovecit.

Për këtë mbledhje kryesuesi i Kuvendit Komunal, Afrim Dina ka propozuar këtë rend dite:

  1. Aprovimi i Procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
  2. Shqyrtimi i Propozim vendimit për miratim të Buxhetit për vitin 2021;
  3. Shqyrtimi i Propozim Rregullores Komunale për Tatimin mbi Pronën e Paluajtshme për vitin 2021;
  1. Shqyrtimi i Propozim vendimit të Kryetarit të Komunës së Rahovecit për shpalljen “Qytetar Nderi” i Komunës së Rahovecit z. Tomor Kotorri;
  1. Shqyrtimi i Vendimit për caktimin e komisionit ad-hoc për zgjedhjen dhe zëvendësimin e anëtarit të Këshillit të fshatit Hoçë e Madhe;
  2. Raportit të Performancës komunale janar-dhjetor 2019;
  3. Të ndryshme.

Zyra për Informim

Rend Dite KPF – 18.09.2020

Dnevni Red KPF – 18.09.2020