Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

Publikohet raporti i komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e ankesave në projektin përkrahja e fermereve me mekanizma bujqësor në komunën e Rahovecit

2020/11/19 - 4:49

Të bashkëngjitur gjeni listën prej 90 përfituesëve të mekanizmave bujqësor sipas ankesave, të aprovuara nga komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e ankesave me Nr. 02.1440.2020 të datës 05.11.2020.

RAPORTI I KOMISIONIT PER SHQYRTIMIN DHE VLERESIMIN E ANKESAVE