Republika e Kosoves

Rahovec

Shpallje nga IADK, për punë praktike për student të fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë në Prishtinë, fakulteti i Teknologjisë Ushqimore ne Mitrovicë si dhe fakultetet tjera me fushëveprim në bujqësi

2019/02/08 - 8:45

Shpallja: Shpallja per pune praktike per student

 

 

H.Krasniqi

Zyrtar për Informim