Republika e Kosoves

Rahovec

Thirrje për aplikim për të gjitha përpunuesit e pemëve dhe perimeve të regjistruara dhe që veprojnë brenda territorit të komunës së Rahovecit

2020/10/13 - 2:52

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në komunën e Rahovecit ka publikuar thirrjen për aplikim për të gjitha përpunuesit e pemëve dhe perimeve të regjistruara në Republikën e Kosovës që veprojnë brenda territorit të komunës së Rahovecit, të aplikojnë për të përfituar na skema e mbështetjes e cila do të ofrohet përmes subvencioneve me mjete financiare

Për informacione të më të detjashme mundë të gjeni në këto vegëza:

1.Thirrje peublike per aplikim Perpununes

2.Udhezim per aplikim perpunues

3.Formulari i Aplikacionit – Drejtoria per Bujqesi

Zyra për Informim