Republika e Kosoves

Rahovec

U MBAJT KONSULTIMI PUBLIK PËR PROJEKT PLANIN E PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2024

2023/11/21 - 2:42

Sot, me fillim në orën 11:00, u mbajt konsultimi publik për Projekt Planin e punës së Kuvendit të Komunës së Rahovecit për vitin 2024.
Kryesuesi i Kuvendit, Arbër Zenuni prezantoi në pika të shkurtëra Projekt Planin, synimet dhe prioritet kryesore të vitit 2024, duke e bërë një studim të detajuar të të arriturave, por edhe nevojave dhe pritjeve të qytetarëve nga Kuvendi Komunal.
Plani që po paraqesim është sfidues dhe është pjesë e procesit të përmirësimit të kushteve të punës e të jetës për qytetarët e Rahovecit, e që duhet të zbatohet në praktikë.
Nga pjesëmarrësit pati komente rreth , rritjes së investimeve neper shkolla, shpallje me interes te përgjithshem të parcelave si dhe përfshirjes së disa projekteve konkrete në listën e investimeve kapitale.
Për detaje të tjera do të njoftoheni me publikimin e procesverbalit dhe raportit nga konsultimi publik në këtë link: https://kk.rks-gov.net/…/cate…/konsultime-publike-al/…