Republika e Kosoves

Rahovec

Njësia e Prsonelit njofton të interesuarit se DKA ka bërë publikimin e konkurseve për vendet e lira të punës

2021/04/06 - 3:43

Forma e aplikacionit: Njësia e Prsonelit njofton të interesuarit se DKA ka bërë publikimin e konkurseve për vendet e lira të punës