Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

Njoftim-konsultimi publik për Projekt planin e punës së kryetarit të komunës dhe qeverisë komunale 2023

2022/11/25 - 9:54

Forma e aplikacionit: Njoftim-konsultimi publik për Projekt planin e punës së kryetarit të komunës dhe qeverisë komunale 2023