Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

Njoftim rreth konsultimit publik me qytetarë për Planin e Mobilitetit Urban në Komunën e Rahovecit 2022-2027

2022/11/25 - 9:58

Forma e aplikacionit: Njoftim rreth konsultimit publik me qytetarë për Planin e Mobilitetit Urban në Komunën e Rahovecit 2022-2027