Republika e Kosoves

Rahovec

Drejtori

Emri: Artan

Mbiemri: Asllani

Data e lindjes:

Vendi i lindjes:

Shtetësia:

Adresa: Drenoc

Nr. i telefonit:+377 (0) 44 546 630

E-mail: artan.asllani@rks-gov.net

Për më shumë lexo këtu