Republika e Kosoves

Rahovec

-PROCESVERBAL I TAKIMIT TË PARË PUBLIK TË KRYETARIT PËR PUNËN NË GJASHTË MUJORIN E PARË TË VITIT 2022

2022/07/25 - 1:03

Forma e aplikacionit: -PROCESVERBAL I TAKIMIT TË PARË PUBLIK TË KRYETARIT PËR PUNËN NË GJASHTË MUJORIN E PARË TË VITIT 2022