Republika e Kosoves

Rahovec

Nr. kontaktues të institucioneve

Institucioni Tel
Gjykata Themelore Rahovec 029 276 224
Këshilli i Bashkësisë Islame Rahovec 029 276 129
Stacioni i Policisë së Kosovës në Rahovec 029 277 913
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr.Fahredin Hoti” Rahovec 029 276 122
Shërbimi i Zjarrfikësve në Rahovec 029 277 555, 029 277 555 (Kujdestaria) 045 884 550

 

Ndërmarrja Publike e Ujit K.R.U. “Radoniqi” NJO Rahovec  049 732 789
Ndërmarrja Publike e Mbeturinave Eko. “Regjioni” NJO Rahovec 044 483 739
Stacioni Autobusëve në Rahovec 044  366 111
Regjistrimi i Automjeteve dhe i patentë Shofereve Dega Rahovec
Regjistrimi i Automjeteve dhe i patentë Shofereve Dega Rahovec
Qendra për Regjistrim Civil Dega Rahovec
Kryqi Kuq i Kosovës-Dega Rahovec
KEDS Dega Rahovec
Posta e Kosovës Dega Rahovec
Telekomi i Kosovës Dega Rahovec
Biblioteka Komunale “Sulejman Krasniqi”