Republika e Kosoves

Rahovec

Misioni & Vizioni

Në faqen zyrtare të Komunës së Rahovecit opinioni i gjerë do të njihet me strukturën organizative të Ekzekutivit të Komunës, përbërjen e Kuvendit të Komunës dhe zhvillime të tjera në komunën e Rahovecit.
Po ashtu, qytetarët do të njihen me detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarëve komunal, drejtorëve të drejtorive, aktivitetet në komunë që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve në përgjithësi.
Në këtë faqe do të gjeni të publikuar vendimet, rregulloret , strategjitë, dokumentet zhvillimore dhe dokumente të tjera që përbëjnë interes për qytetarët.
Në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve, rritjes së cilësisë së shërbimeve komunale

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Konkurs Ndërkombëtar për Diazjnimin e Sheshit Qendror të Rahovecit

sherbimet