Republika e Kosoves

Rahovec

Viti 2020

Njoftimi Ankandi Publik per dhenien e prones se paluajtshme te komunes ne shfrytezim afatshkurter

DKRS, publikon thirrjen per ekspert te jashtem ose perfaqesues te OJQ-ve per te qene pjese e komisionit vleresues

Thirrje per subvencione per klubeve Sportive

1. Formulari i Aplikacionit për projktet për OJQ – Sport 2020

3. Deklarata për financimin e dyfishtë – Sport 2020

4.Formulari dhe Forma e Buxhetit

Formular udhezues per Sport

 

Thirrje per subvencionet ne Kulture dhe Rini

1. Formulari i Aplikacionit për projktet për OJQ – Sport 2020

2. Formulari i Aplikacionit për projktet për Individ – Sport 2020

3. Deklarata për financimin e dyfishtë – Sport 2020

4.Formulari dhe Forma e Buxhetit

Formular udhezues per Kulture dhe Rini

Viti 2019

Njoftim per rishpalljen e Ankandit 14.10.2019

Njoftim për ankand publik 04.09.2019

Njoftim për ankand publik 02.09.2019

 Njoftim për ankand publik 10.05.2019

 Njoftim për ankand publik 16.01.2019

 Njoftim për ankand publik 19.09.2018

 Njoftim për ankand publik 01.06.2018