Republika e Kosoves

Rahovec

Njoftim per rishpalljen e Ankandit 14.10.2019

Njoftim për ankand publik 04.09.2019

Njoftim për ankand publik 02.09.2019

 Njoftim për ankand publik 10.05.2019

 Njoftim për ankand publik 16.01.2019

 Njoftim për ankand publik 19.09.2018

 Njoftim për ankand publik 01.06.2018