Republika e Kosoves

Rahovec

2020

Njoftimi Lajmi lista e nenshkrimeve procesverbali dhe dokumentet tjera per mbajtjen e debatit publik per Zonen Ekonomike Opetrushe

Njoftimi, lajmi dhe dokumentet tjera per konsultimin publik per dy plane Planin Komunal te Veprimit dhe Eficience te Energjise

Raporti i konsultimeve publike me qytetare per vitin 2019

Raporti i konsultimeve publike me qytetare per vitin 2019

Informate per mbajtjen e konsultimeve publike me qytetare per vitin 2019

Informate per mbajtjen e konsultimeve publike me qytetare per vitin 2019