Republika e Kosoves

Rahovec

USADI/KDI/Transparency Internacional Kosova 2019

Pasqyra e Gjashtemujorit te pare te Transparences per vitin 2018 Shqip

 

GAP

GAP Indeksi i Transparencës Buxhetore të Komunave 2017 

Indeksi i Transparencës Buxhetore të Komunave 2017          

KDI-USAID

Transparometri Komunal KDI 2018                              

Indeksi i Transparencës në Prokurimin Publik 2017 

Transparometri Komunal KDI 2017    

Transparometri Komunal KDI 2016    

Transparometri Komunal KDI 2015    

Transparometri Komunal KDI 2014