Republika e Kosoves

Rahovec

Drejtori

Emri: Samir

Mbiemri: Mustafa

Data e lindjes: 15.08.1983

Vendi i lindjes: Rahovec

Shtetësia: Kosovar

Adresa Rahovec

Nr. i telefonit:+377 (0) 44 426 416

E-mail: samir.mustafa@rks-gov.net

Për më shumë lexo këtu