Republika e Kosoves

Rahovec

Drejtori

Emri:                               Përparim

Mbiemri:                       Krasniqi

Data e lindjes:             02.01.1981

Statusi martesor:      I martuar

Vend i lindjes:             Opterushë

Shtetësia:                      Kosovar

Adresa:                          Opterushë, Rahovec

Nr.i telefonit:              044315261

E-mail:                     perparim.krasniqi@rks-gov.net

Për më shumë:  Lexo këtu