Republika e Kosoves

Rahovec

Tabela per Investimet Kapitale per vitin 2020

Tabela për Investimet Kapitale për vitin 2019

Tabela për Investimet Kapitale për vitin 2018

Tabela për Investimet Kapitale për vitin 2017

Tabela për Investimet Kapitale për vitin 2016

Tabela për Investimet Kapitale për vitin 2015