Republika Kosovo

Orahovac

Javni poziv za subvencije – omladina i sport

2023/02/03 - 4:37

Za pružanje javne finansijske podrške za finansiranje predloga projekata klubova, udruženja i NVO za organizovanje sportskih i omladinskih aktivnosti u opštini Orahovac.

Nacrt-predloga ukjljučuje: Agendu, aktivnosti, planiranje i budžetske linije u skladu sa ciljem projekta.

1.1       Obrazac aplikacije (preuzmi)

1.2       Obrazac budžeta (preuzmi)

1.3       Obrazac budžetske raspodele projekta (preuzmi)

1.4       Izjava usklađenosti (preuzmi)

1.5       Izjava o dvostrukom finansiranju (preuzmi)