Republika Kosovo

Orahovac

Fatmir Iska

LIČNI PODACI:

Ime: Fatmir

Prezime: Iska

Datum rođenja: 04.06.1980

Mesto rođenja: Đakovica

Državljanstvo: Kosovar

Adresa:  Orahovac