Republika e Kosoves

Rahovec

Afërdita Thaqi

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri: Afërdita

Mbiemri: Thaqi

Data e lindjes:

Vendi i lindjes:

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Çifllak, Rahovec

Për më shumë lexo këtu: