Republika e Kosoves

Rahovec

Afrim Dina

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri: Afrim

Mbiemri: Dina

Data e lindjes: 16.10.1976

Vendi i lindjes: Celinë

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Celinë, Rahovec

Për më shumë lexo këtu: