Republika e Kosoves

Rahovec

Ali Morina

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri:Ali

Mbiemri: Morina

Viti i lindjes: 1985

Vendi i lindjes:Ratkoc, Rahovec

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Ratkoc, Rahovec

Për më shumë lexo Këtu: