Republika e Kosoves

Rahovec

Besnik Hoti

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri: Besnik

Mbiemri: Hoti

Data e lindjes: 04.06.1980

Vendi i lindjes: Prizren

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Krushë e Madhe, Rahovec

Për më shumë lexo këtu: