Republika e Kosoves

Rahovec

Defrim Kafexhiu

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri: Defrim

Mbiemri: Kafexhiu

Data e lindjes: 01.06.1997

Vendi i lindjes: Rahovec

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Rr. Vëllezërit Frashëri p.n., Rahovec

Për më shumë lexo këtu: