Republika e Kosoves

Rahovec

Dervish Qadraku

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri: Dervish

Mbiemri: Qadraku

Data e lindjes: 03.02.1958

Vendi i lindjes: Radostë

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Radostë, Rahovec

Për më shumë lexo këtu: