Republika e Kosoves

Rahovec

Fehmi Hoxha

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri: Fehmi

Mbiemri: Hoxha

Data e lindjes: 20.04.1962

Vendi i lindjes: Rahovec

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Rr. Xhelal Hajda – Toni, Rahovec

Për më shumë lexo këtu: