Republika e Kosoves

Rahovec

Fjolla Duraku

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri:Fjolla

Mbiemri: Duraku

Data e lindjes: 06.08.1996

Vendi i lindjes:Krushë e Madhe, Rahovec

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Krushë e Madhe, Rahovec

Për më shumë lexo këtu: