Republika e Kosoves

Rahovec

Masar Popaj

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri: Masar

Mbiemri: Popaj

Data e lindjes: 10.05.1971

Vendi i lindjes:

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Bellacërkë, Rahovec

Për më shumë lexo këtu: