Republika e Kosoves

Rahovec

Rasim Fazliu

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri: Rasim

Mbiemri: Fazliu

Data e lindjes: 22.04.1954

Vendi i lindjes:

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Celinë, Rahovec

Për më shumë lexo këtu: