Republika e Kosoves

Rahovec

Sali Sallteku

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri:Sali

Mbiemri: Sallteku

Data e lindjes: 12.06.1955

Vendi i lindjes:Radostë, Rahovec

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Radostë, Rahovec

Për më shumë lexo Këtu: