Republika e Kosoves

Rahovec

Vjosa Isma

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri: Vjosa

Mbiemri: Isma

Data e lindjes: 24.04.1985

Vendi i lindjes:

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Rr. “Bekim Sylka” p.n , Rahovec

Për më shumë lexo këtu: