Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

VENDIM I KUVENDIT – për caktimin e normave tatimore për vitin 2021

2020/11/20 - 2:24

Forma e aplikacionit: VENDIM I KUVENDIT – për caktimin e normave tatimore për vitin 2021