Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

VENDIM I KUVENDIT – për lirim nga qiraja mujore per shfrytëzuesit e pronës komunale dhe lokaleve afariste

2020/11/20 - 2:25

Forma e aplikacionit: VENDIM I KUVENDIT – për lirim nga qiraja mujore per shfrytëzuesit e pronës komunale dhe lokaleve afariste