Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

VENDIM I KUVENDIT – për shfuqizimin e regullores për tatimin ne pronen e paluajtshme për vitin 2021

2020/11/20 - 2:26

Forma e aplikacionit: VENDIM I KUVENDIT – për shfuqizimin e regullores për tatimin ne pronen e paluajtshme për vitin 2021