Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Rahovec

VENDIM I KUVENDIT – për shpalljen në interes të përgjithshëm të pjesës së parcelës në Xërxë

2020/11/20 - 2:27

Forma e aplikacionit: VENDIM I KUVENDIT – për shpalljen në interes të përgjithshëm të pjesës së parcelës në Xërxë