Republika e Kosoves

Rahovec

Vendim komisioni për zbatimin e procedurave dhe vlerësimin e ofertave të dhënies në shfrytëzim afatshkurtër

2022/09/23 - 8:19

Forma e aplikacionit: Vendim komisioni për zbatimin e procedurave dhe vlerësimin e ofertave të dhënies në shfrytëzim afatshkurtër