Republika e Kosoves

Rahovec

VENDIM KUVENDIT – për dhënien në shfrytëzim afatshkutër prej 1-15 vite të pronës komunale Rahovec – Rimljani

2020/09/15 - 3:09

Forma e aplikacionit: VENDIM KUVENDIT – për dhënien në shfrytëzim afatshkutër prej 1-15 vite të pronës komunale Rahovec – Rimljani